Book en session

Book en session

– med Charlotte Inannah Fruergaard

“I de sidste 30 år har jeg prøvet et utal af terapeutiske og psykologiske teknikker for at blive af med de ar min mor har efterladt i mig. Ingen af disse teknikker kunne forløse smerten. Men Charlotte kunne guide mig igennem smerten på hjerteprogrammet,- og for første gang nogensinde mærker jeg tydelig forløsning og opløsning af sårene!! Jeg kan nu leve mit liv dybt og fredfyldt!”
Carsten Lind

The Heart Healing Journey handler om at frigøre de automatiske mønstre, der sidder i din krop og dit sind, og som bremser et frit flow af kærlighed. Du tager på en rejse ind i dig selv, med mig som rejseleder for at finde den oprindelige faktor der gør, at det er svært at elske og blive elsket.

Jeg kalder det din Kærlighedens Termostat. At frigøre din Kærlighedens Termostat frigører kærligheden for resten af livet.

Kærlighedens Termostat er den grundkonflikt i dit kærlighedsliv, der som en automatpilot slår til, når du ikke føler dig elsket. Grunden til at den stadig styrer i dit liv, er fordi du har identificeret dig med den og fordi, du har glemt at det er dig selv, der har sat den.

The Heart Healing Journey kan ikke sammenlignes med terapi, og erstatter derfor ikke terapi. Den tager terapien et skridt dybere ind i den allestedsnærværende bevidsthed, vi kalder ubetinget kærlighed.

Hvad er muligt når jeg slipper min Kærlighedens Termostat?

  • At elske mig selv
  • At finde fred og komme hjem til dig selv
  • At opleve ubetinget kærlighed i dig selv
  • At have styr på din grundkonflikt i kærlighed så den ikke styrer dig
  • At få frihed til at elske og lade dig elske af en anden

En Heart Healing Journey tager ca. 3 sessions, den første hvor du erfarer og erkender dit personlige mønster og 2 gange mere, der støtter dig i at integrere det i dit lliv.

Book:

Stress release coaching session:                           pris:  1.200,- 1 time
Klippe kort 5 gange                                                    pris:  4.500,- 

Indledende Heart Healing Journey                     pris: 1.700, – 2 timer.
2. & 3. opfølgning   (evt.skype)                               pris: 950,- 1 time.

Skypesession:                                                               pris:  950,- 1 time.
(skypenavn: charlottefruergaard)

En skypesession er for dig der bor langt væk eller i udlandet og ikke har mulighed for at komme personligt. Det kan også være som opfølgning på den indledende session af The Heart Healing Journey.

Opfølgende telefon session:                                   pris: 650,- 45 min – 1 time.

Adresse:

København: Korsgade 4, 2200 København N 
Århus: Lemuel Books, Mejlgade 28, gården, 8000 Århus C

Book en tid ved at sende mig en mail

Historien bag:

I mit arbejde med parforhold og kærligheden stødte jeg igen og igen ind i relationens fastlåshed. Gentagelser på gentagelser, der ofte syntes ikke at kunne hænges op på de to personer, der havde konflikten. Men synes at have rødder i det dybeste barndoms land. Jeg begyndte at undersøge sammenhængen med vores første oplevelser af kærligheden i vores tidligste år og de problematikker vi er underlagte i vores nutidige relationer. Jeg fandt en slående sammenhæng – nærmest identisk. I min videre søgen, blev der mig vist en vej til frihed en total frigørelse af kærligheden. Et totalt skift fra følelsesmæssig adskilthed til følelsesmæssig forbundenhed.

Jeg kaldte den Kærlighedens Termostat og arbejdet med den har siden forløst mange mennesker ind i kærligheden. En direkte oplevelse af at gå fra frygt til kærlighed. helt ned på celleplan. Her følger et uddrag af min “Det handler om Kærlighed”, Magnolia Press – fra kapitel 6 om Kærlighedens Termostat

~ uddrag af Det handler om Kærlighed :

Én hændelse skaber dit fremtidige kærlighedsliv.

“Én hændelse. Skabelsen af kærlighedens termostat sker ved blot én hændelse. Ofte tænker vi, at flere elementer fra vores opvækst er skyld i vores oplevelser og fortolkninger af dem. Hændelsen skaber en mental fortolkning som lagrer sig i vores nervesystem. I vores nervesystem lagres de oplevelser, der skaber vores virkelighed. De lagrede ”billeder” i nervesystemet bliver til en sandhed som bevises igen og igen, livet igennem. Din oplevelse af enhed og kærlighed påvirkes øjeblikkelig og der sker et brud på din opfattelse af virkeligheden. Det kan også beskrives som en brat opvågnen fra en slumre tilstand i tryghed og kærlighed til et nyt virkelighedsbillede. Det brud oplever du som et brud på kærligheden. Fra det øjeblik er du ikke længere i ét med hele universet. Der er ikke længere enhed, mellem dig og dine nærmeste. Du går fra en oplevelse af enhed til en oplevelse af adskillelse og dualitet. I din verden findes nu dig og de andre, hvor der før kun var dig og du indeholdt alt; mor, far, mad og bleskift – det hele.

Følelsesmæssig adskilthed giver skyldfølelse.

Du er følelsesmæssig adskilt. Da du, på det tidspunkt i livet, oplever verden med dig selv som udgangspunkt, bliver dit fokus rettes mod dig selv. Du får en oplevelse af, at noget er galt og reagerer ubevidst. For alle er det en meget smertefuld og chokerende tilstand, når oplevelsen af kærlighed bliver brudt. I stedet for at kigge ud i verden og anerkende den rationelle, virkelige årsag, kigger du indad og siger: ” der er noget galt med mig”, ”Jeg er centrum for livet, ergo må der være noget galt med mig” og du påtager dig ubevidst skyld. Kærlighedens bånd er brudt. Da kærligheden er den styrende kraft skal du nu redefinere kærligheden og give den et nyt navn. Du kigger dig omkring og sætter ord på det, du ser. Det sker uanset om du, på det tidspunkt, har fået sprog eller ej.

Din automatiske overlevelsesdragt følger dig hele livet.

Nogle børn, mister den fundamentale kontakt meget tidligere i forløbet f.eks. ved for tidlig fødsel, sygdom hos barn eller moderen. Fostre mærker og føler og optager moderens følelsesliv allerede i livmoderen og påvirkes i stor grad af hendes følelsesliv. Hendes tanke energi og evt. følelsesmæssige traumer og kriser, som hun takler under graviditeten, går direkte til barnet. Derfor kan du påvirkes endnu tidligere end efter din fødsel, allerede i din moders skød. Processen er den sammen blot foregår det endnu inden du har sproget med dig”.