Kærlighedens Termostat

 

 

Historien bag:

I mit arbejde med parforhold og kærligheden stødte jeg igen og igen ind i relationens fastlåshed. Gentagelser på gentagelser, der ofte syntes ikke at kunne hænges op på de to personer, der havde konflikten. Men synes at have rødder i det dybeste barndoms land. Jeg begyndte at undersøge sammenhængen med vores første oplevelser af kærligheden i vores tidligste år og de problematikker vi er underlagte i vores nutidige relationer. Jeg fandt en slående sammenhæng – nærmest identisk. I min videre søgen, blev der mig vist en vej til frihed en total frigørelse af kærligheden. Et totalt skift fra følelsesmæssig adskilthed til følelsesmæssig forbundenhed.

 

Jeg kaldte den Kærlighedens Termostat og arbejdet med den har siden forløst mange mennesker ind i kærligheden. En direkte oplevelse af at gå fra frygt til kærlighed. helt ned på celleplan. Her følger et uddrag af min “Det handler om Kærlighed”, Magnolia Press – fra kapitel 6 om Kærlighedens Termostat

 

“Én hændelse. Skabelsen af kærlighedens termostat sker ved blot én hændelse. Ofte tænker vi, at flere elementer fra vores opvækst er skyld i vores oplevelser og fortolkninger af dem. Hændelsen skaber en mental fortolkning som lagrer sig i vores nervesystem. I vores nervesystem lagres de oplevelser, der skaber vores virkelighed. De lagrede ”billeder” i nervesystemet bliver til en sandhed som bevises igen og igen, livet igennem. Din oplevelse af enhed og kærlighed påvirkes øjeblikkelig og der sker et brud på din opfattelse af virkeligheden. Det kan også beskrives som en brat opvågnen fra en slumre tilstand i tryghed og kærlighed til et nyt virkelighedsbillede. Det brud oplever du som et brud på kærligheden. Fra det øjeblik er du ikke længere i ét med hele universet. Der er ikke længere enhed, mellem dig og dine nærmeste. Du går fra en oplevelse af enhed til en oplevelse af adskillelse og dualitet. I din verden findes nu dig og de andre, hvor der før kun var dig og du indeholdt alt; mor, far, mad og bleskift – det hele. Du er følelsesmæssig adskilt. Da du, på det tidspunkt i livet, oplever verden med dig selv som udgangspunkt, bliver dit fokus rettes mod dig selv. Du får en oplevelse af, at noget er galt og reagerer ubevidst. For alle er det en meget smertefuld og chokerende tilstand, når oplevelsen af kærlighed bliver brudt. I stedet for at kigge ud i verden og anerkende den rationelle, virkelige årsag, kigger du indad og siger: ” der er noget galt med mig”, ”Jeg er centrum for livet, ergo må der være noget galt med mig” og du påtager dig ubevidst skyld. Kærlighedens bånd er brudt. Da kærligheden er den styrende kraft skal du nu redefinere kærligheden og give den et nyt navn. Du kigger dig omkring og sætter ord på det, du ser. Det sker uanset om du, på det tidspunkt, har fået sprog eller ej. Nogle børn, mister den fundamentale kontakt meget tidligere i forløbet f.eks. ved for tidlig fødsel, sygdom hos barn eller moderen. Fostre mærker og føler og optager moderens følelsesliv allerede i livmoderen og påvirkes i stor grad af hendes følelsesliv. Hendes tanke energi og evt. følelsesmæssige traumer og kriser, som hun takler under graviditeten, går direkte til barnet. Derfor kan du påvirkes endnu tidligere end efter din fødsel, allerede i din moders skød. Processen er den sammen blot foregår det endnu inden du har sproget med dig”.

~ uddrag af Det handler om Kærlighed